natragZNANSTVENI ODJEL

  Znanstveni odjel nalazi se na prvom katu. Stručno osoblje Znanstvenog odjela pruža informacije korisnicima o fondu Knjižnice, razmješta i nadzire građu u odjelu i prostoru Studijske čitaonice, obavlja poslove posudbe, rezervacije i vraćanja knjižne građe te poslove fotokopiranja, zaprima primjedbe i sugestije korisnika, obavlja retrospektivna pretraživanja, usmjerava i upućuje korisnike, pruža im pomoć pri korištenju knjižničnih usluga (katalog, Internet), vodi statistiku posudbe i međuknjižničnu posudbu, informira korisnike o građi i posebnim zbirkama, organizira i vodi kulturno-propagandne akcije i izložbe, te obavlja i druge stručne poslove.
Znanstveni odjel nudi Vam:

U Studijskoj čitaonici
natrag