natragZAVIČAJNA ZBIRKA

  U Zavičajnoj zbirci (Sibenicensia) pohranjena je građa koja se odnosi na Šibenik i njegovo područje (bilo da je sadržajem, autorstvom ili mjestom izdanja vezana za Šibenik): monografije, serijske publikacije, rukopisna građa, audiovizualna građa, planovi mjesta i zemljovidi, slikovna građa (likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupublicirana građa (znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-političke publikacije, tj. materijali sa sjednica i sl., programi i izvještaji o radu poduzeća) i efemerna građa (plakati, leci, ulaznice i sl.).

Građa je zaštićena i nije za posudbu izvan Knjižnice, nego se koristi u prostoriji Zavičajne zbirke ili u Studijskoj čitaonici.

  Vrijedan dio zbirke Sibenicensia jesu stare novine i časopisi koji su izlazili na šibenskom području: od katoličkog tiska, tu je najstariji časopis Schematismus cleri dioecesis sebenicensis (1893.), a od svjetovnog, prve novine Hrvatska rieč (1905. – 1914.) i časopis Hrvatski dom : nova hrvatska pismarica (1924.). (Inače, najstariji šibenski časopis, biskupijski list Folium dioecesanum : organon curiae episcopalis sibenicensis, izlazio je kao mjesečnik od 1882. do 1884., ali Knjižnica ne posjeduje niti jedan primjerak.) U abecednom popisu novina i časopisa pod izbornikom digitalizirana građa navedene su, uz njihov kratki opis, godine izlaženja.

natrag