natragO NAMA


Adresa

  Knjižnica se nalazi na Poljani, središnjem gradskom trgu, na lokaciji gdje je nekoć bila zgrada Narodne kavane, s knjižnicom i čitaonicom na prvome katu. Novi prostor Knjižnice otvoren je 20. prosinca 2005.

 
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik
Poljana 6,
22000 Šibenik, Hrvatska

OIB: 92734079541
IBAN: HR2324020061844400003
e-mail: gks@knjiznica-sibenik.hr
 
telefoni: +385 (0)22
tel./fax: +385 (0)22
 
201-280 (centrala)
201-296 (katalogizacija)
201-297 (nabava)
201-298 (ravnatelj)
201-296 (matična služba)
201-300 (računovodstvo)
 
Ogranak Zaton
Zatonskih žrtava 74A,
22215 Zaton
tel./fax: +385 (0)22
 
485-840


Radno vrijeme

(Nedjeljom, praznikom i na dan grada Šibenika (29. rujna, blagdan sv. Mihovila) Knjižnica ne radi. Na Badnji dan i na Staru godinu radi od 8 do 12 sati.)


Pravila posudbe i korištenja usluga knjižnice

Posuđujemo:

Pravo na uporabu računala se dobiva isključivo upisom u knjižnicu!

NAPLATA UPORABE RAČUNALA NIJE VEZANA ZA UPISNINU!


Cjenik usluga


Članstvo u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" Šibenik traje godinu dana od dana upisa:

UPISNINA:

ZAKASNINE:

NADOKNADE ŠTETE:

OSTALE USLUGE:


CJENIK NAJMA PROSTORA KNJIŽNICE (multimedijalne dvorane i računalne radionice)

  1. Kulturne udruge i ustanove i pojedinci za događanja namijenjena široj javnosti: predstavljanja knjiga, predavanja, tribine, prezentacije i sl. – besplatno

  2. Ostale udruge, gospodarski subjekti koji ostvaruju profit, banke i dr.
    – do dva sata: 100,00 €
    – od dva do četiri sata: 200,00 €
    – od četiri do osam sati: 300,00 €
    – od osam do dvanaest sati: 400,00 €


Posebne zbirke i pravila korištenja

  Građa iz posebnih zbirki (zbirke rijetkosti, zavičajne zbirke, hemeroteke, tj. novine i časopisi, i referentne zbirke: rječnici, enciklopedije, leksikoni, bibliografije, priručnici knjižničarstva itd.) ne posuđuje se – može se koristiti samo u knjižnici.
Ne posuđuje se niti dio literature Znanstvenog odjela namijenjen korištenju u Studijskoj čitaonici.


Djelatnici knjižnice prema službama i odjelima

  U Knjižnici su zaposlena trideset četiri djelatnika:


Služba općih poslova:

Služba nabave i obrade:

Znanstveni odjel:

Narodni odjel:

Dječji odjel:

Audiovizualni odjel:

Odjel za vizualnu kulturu:

Matična služba:

Ogranak Zaton:


Upravno vijećeMeđuknjižnična posudba

natrag