IZ POVIJESTI KNJIŽNICE

Juraj Šižgorić (1420. - 1509.)

 
      Svećenik i pjesnik latinist, jedan od naj-značajnijih predstavnika hrvatskoga humanizma. Školovao se u Šibeniku i Padovi. U rodnom gradu bio je kanonik i vikar šibenske biskupije. Kao doktor crkvenog prava izvrsno je poznavao grčki i latinski jezik. Njegovo djelo Elegiarum et carminum libri tres (Elegije i pjesme), izdano 1477. u Veneciji, prva je tiskanu knjiga pjesama u Hrvata. U jednoj od pjesama, Elegia de Sibenicensis agri vastatione, opisuje turska pustošenja Šibenskoga polja.

 
De situ Illyriae et civitate Sibenici
      U rukopisu je ostala njegova zbirka od šesnaest pjesama u safičkoj strofi. U proznom djelu De situ Illyriae et civitate Sibenici (O položaju Ilirije i o gradu Šibeniku), tiskanom 1487., zabilježio je mnoge narodne običaje.

      Prvi je u nas skupljao narodne poslovice. Gradska knjižnica i osnovna škola u Šibeniku nose njegovo ime.
natrag